Architektonická tvorba

Magisterské prezenční jednooborové, čeština, 6 roků 

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

21
Aktivní studenti
9

Specifikace oboru

Obor: Architektonická tvorba
Zkratka: O8206T001
Kód: 8206T001
Typ: magisterský
Titul: MgA.
Program: M8206 M8206 Výtvarná umění

Nejčastěji zapisované předměty