Design

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 4 roky 

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

41
Aktivní studenti
18

Specifikace oboru

Obor: Design
Zkratka: BC4
Kód: 8206R100
Typ: bakalářský
Titul: BcA.
Program: B8206 BC3_4 Výtvarná umění

Nejčastěji zapisované předměty