Design

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Design
Zkratka: BC3
Kód: 8206R100
Typ: bakalářský
Titul: BcA.
Program: B8206 BC3_4 Výtvarná umění

Nejčastěji zapisované předměty