Písmo a typografie

Magisterské prezenční jednooborové, čeština, 6 roků 

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Písmo a typografie
Zkratka: O8206T104
Kód: 8206T104
Typ: magisterský
Titul: MgA.
Program: M8206 M8206 Výtvarná umění

Nejčastěji zapisované předměty