Sochařství

Magisterské prezenční jednooborové, čeština, 6 roků 

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Sochařství
Zkratka: O8206T55
Kód: 8206T55
Typ: magisterský
Titul: MgA.
Program: M8206 M8206 Výtvarná umění

Nejčastěji zapisované předměty